oferta
porady prawne
prawnik rzeszów
KANCELARIA  PRAWNA ADWOKAT
dr Joanna Paśkiewicz
 
Copyright 2008 ©
Kancelaria Prawna Adwokat
dr Joanna Paśkiewicz
OFERTA


- Obsługa podmiotów indywidualnych i gospodarczych
- Porady prawne,
- Opinie i analizy prawne,
- Pisma procesowe, umowy
- Pełnomocnictwo procesowe
- Szkolenia prawne - profesjonalna obsługa merytoryczna szkoleń

Porady prawne on-line - porady udzielane za pomocą poczty :
prawnikrzeszow@op.pl
 
Opinie i analizy prawne on-line za pomocą poczty:
prawnikrzeszow@op.pl

Projekty pism procesowych i umów on-line  za pomocą poczty:
prawnikrzeszow@op.pl

        Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata.
       Stawki minimalne wynagrodzenia adwokata określają przepisy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:
- wynagrodzenie za poradę udzieloną on-line - koszt pojedynczej porady zależny jest stopnia skomplikowania sprawy, stawka podstawowa wynosi już od 60 zł brutto;
 
- system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
 
- system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
 
- system z premią za sukces - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy